Search for content, post, videos

Category

Правни дилеми

1860 Views
ЗА ДОГОВОРОТ ЗА ДОЖИВОТНА ИЗДРШКА

Договорот за доживотна издршка во последно време, кај нас, се чини дека доживува вистинска „ренесанса“. За тоа сведочи бројот на склучени договори од овој вид, помеѓу граѓаните (физички лица), т.е.…