Search for content, post, videos

Породувањето и доењето го подобруваат здравјето на жената

Истражувањето спроведено во 10 европски земји укажува на долг очекуван животен век кај жените кои родиле и доеле. Останатите фактори поврзани со подолгиот животен век се подоцниот почеток на пубертетот и употребата на контрацептивни таблетки, покажуваат податоците собрани од околу 323.000 испитанички. Учесничките во истражувањето биле следени околу 13 години, а резултатите биле објавени во стручното списание BMC Medicine. Породувањето и доењето биле поврзани со помал ризик од заболување од рак како и помал ризик за смрт од последиците од кардиоваскуларните заболувања. Научниците веруваат дека ваквите резултати можат да се објаснат со делувањето на хормоните до кое доаѓа при породувањето и доењето.