Search for content, post, videos

Зошто работиме толку многу?

 

Постојат безброј причини. Можеби ситуацијата дома ни е лоша, па одолговлекуваме да си одиме, можеби очајно ни требаат пари да се прехраниме, да ги платиме сметките, да го отплатиме кредитот, можеби тежнееме кон повисок статус, да ја постигнеме целта. Или, можеби, веќе ни се вкоренети навиките кои произлегуваат од капиталистичката идеја дека работата е добра и дека само така можеме да ги оствариме соништата. Никој не вели дека причините не се оправдани, дека работата не е задоволство, но често знаеме да отидеме предалеку. Работиме и дење и ноќе, не го исклучуваме ни компјутерот ни телефонот, дури и кога навидум одмораме, што е многу ретко, зборуваме за професијата. Малку време минуваме со луѓето кои ги сакаме. Факт е дека работата е важен дел од животот, но не мора да биде најважен, ниту, пак, единствен.