Search for content, post, videos

Трпезариска маса за јадење „агра“

Нејзиното име, вклучувајќи го и дизајнот, асоцира на индискиот музеј Таџ Махал, кој се наоѓа во истоимениот град. Оттаму е инспирацијата. Тркалезната маса за јадење како дел од трпезарискиот мебел е изработена од мермер. Забележливи се деликатните занаетчиски работи на варовитиот робустен камен што, на крајот, е полиран и украсен со месингова лента (долу) и обрач (во средината на конусовидниот столб). Димензиите на масата за јадење изнесуваат 130×130×78 см.